LMK Strategi- og handlingsplan 2018

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 22.05.18.

På Landsmøtet 2018 fant det blant annet sted en vedtektsendring hvor den tidligere Arbeidsplanen endret navn til Strategi- og handlingsplan (fil for nedlasting av strategi- og handlingsplan ligger nederst på siden)

Dette hadde bakgrunn i at LMK avholdt en Strategikonferanse 13. januar 2018, hvor samtlige eier-klubber i LMK ble invitert for å legge føringer for

videre drift og innhold i fremtidens LMK. Deltakerne ble inndelt i totalt 11 grupper, og mye skriftlig materiale ble her samlet inn.

 

Innspillene fra Strategikonferansen har i etterkant blitt bearbeidet av Styret i LMK, og dette materialet danner derfor grunnlaget for den nye Strategi- og handlingsplanen.

Dette danner rammene for LMKs arbeid både på kort sikt samt i et litt mer langsiktig perspektiv. Strategi- og handlingsplanen vedtas som retningsgivende for Styrets arbeid på Landsmøtet,

så denne vil derfor kunne endres og tilpasses forhold som oppstår.

 

Strategi- og handlingsplanen for 2018/2019 sendes derfor ut til samtlige klubber (fil for nedlasting av strategi- og handlingsplan ligger nederst på siden)

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165