Siste Info: Skogsløpet 2020-Coronavirus

Siste Info: Skogsløpet 2020-Coronavirus

Sør-Rogaland er som kjent arrangør i 2020. Etter å ha konferert litt rundt evt avlysing er vi (NVMC og arrangøren) enige om at vi inntil videre avventer myndighetenes fortsatte tiltak og forholdsregler. Pr idag gjelder reiserestriksjoner, karantenebestemmelser etc stort sett frem til 14.04., unntatt for helsepersonell hvor de foreløpig utløper 30.04. Reise- og avbestillingsforsikringer gjelder også for reiser som skulle vært foretatt før 14.04. Vi regner det som sannsynlig at dette kan bli forlenget, men det er ikke mulig å gjette noe om varigheten. Vi opprettholder derfor datoen og arrangementet inntil videre. Dersom myndighetenes råd og tiltak endres vil vi vurdere saken pånytt. Vi minner om at det ikke følger noe økonomisk ansvar med å melde seg på Skogsløpet i år. Kanskje kan det også bli slik at valutasituasjonen og generell skepsis til utlandsturer gjør det litt greit å ha et norsk arrangement tilgjengelig sommeren 2020?» Oppdatert info pr.19.3.2020

Les mer
Skogsløpet 2020- Coronavirus

Skogsløpet 2020- Coronavirus

Noen av medlemmene har uttrykt bekymring angående årets Skogsløp i helgen 26. juni – 28. juni 2020 i Rogaland pga den pågående Coronavirus epidemien. NVMC og NVMC avd. Sør-Rogaland følger de til enhver tid gitte anbefalninger og råd fra myndighetene. Dersom forbudet mot kulturarrangementer fremdeles gjelder i juni, eller at det vurderes som ikke forsvarlig å gjennomføre Skogsløpet, vil treffet bli avlyst. En eventuell avlysning av Skogsløpet vil bli tatt stilling til i løpet av mai 2020. Det blir ingen økonomiske konsekvenser (påmeldingsavgift/hotell etc) for medlemmene ved en slik avlysning.

Les mer
Skogsløpet 2020

Skogsløpet 2020

Skogsløpet 2020 arrangeres 26.-28.juni på Sirdal Høyfjellshotell, av NVMC avdeling Sør-Rogland. Det er nå klart for påmelding elektronisk her på siden, se under Skogsløpet . Her vil dere også finne all informasjon om løpet. Påmeldingsskjema for nedlasting er vedlagt nederst her i invitasjonen. Her er invitasjonen:

Les mer