Styreoversikt

Torbjørn Vik style=
Torbjørn Vik
Leder
Telefon: 909 73 218
Send e-post Send e-post
Gunnar Hop style=
Gunnar Hop
Nestleder
Telefon: 909 68 077
Send e-post Send e-post
Frode Eggestad style=
Frode Eggestad
Styremedlem
Telefon: 916 45 900
Send e-post Send e-post
Kari-Ann Iversen style=
Kari-Ann Iversen
Styremedlem
Telefon: 954 97 871
Send e-post Send e-post
Merethe Larsen style=
Merethe Larsen
Styremedlem
Telefon: 936 85 840
Send e-post Send e-post
Ingrid Dreng Hop style=
Ingrid Dreng Hop
Klubbsekretær
Telefon: 452 99 637
Send e-post Send e-post
Øivind Fengås style=
Øivind Fengås
Varamedlem
Telefon: 452 41 006
Send e-post Send e-post
Arve Rye style=
Arve Rye
Varamedlem
Telefon: 911 75 404
Send e-post Send e-post