Valgkomitè


Kjell - Gunnar Årnes
e-post: kjell.gunnar@faaberg.com
telefon: 476 06 800

Arve Hoel
e-post: arve@oldbmw.de
telefon: 918 81 003

Magne Aga (leder)
e-post: magne.aga@lyse.net
telefon: 475 23 258