NVMC kan nå gjennom StyreWeb tilby medlemmene tjenesten Gnist. 
Gjennom denne tjenesten kan du som medlem mellom annet registrere dine motorsykler i kjøretøy-registeret slik at vi kan bygge opp en god tjeneste, som i praksis kan bli en matrikkel. I tillegg til matrikkel får en tilgang til andre tjenester, som aktivitetskalender og meldinger frå klubben. I tillegg til Internett er 
Gnist også tilgjengelig på Gnist-appen.

Det er viktig å poengtere at Gnist er tilgjengelig bare for personer som er registrert i NVMC`s medlemsregister i StyreWeb. Kjøretøyregisteret er således ikke tilgjengelig for hele verden. Også til den gamle trykte matrikkelen har vi fått høre at medlemmer av forskjellige grunner har reservert seg fra å registrere sine sykler.

Når det gjelder etterspørselen etter en matrikkel så har det i stor grad begrunnet i medlemmers behov for å finne frem til andre medlemmer som har samme sykkel, for utveksling av relevant informasjon. Disse to forholdene kan representere motsetninger som man ikke så lett kan imøtekomme i en trykksak. Vi har forsøkt å løse dette i Gnist med at medlemmet selv kan bestemme om eier skal være synlig i kjøretøyregisteret, eller om kjøretøyet som sådan skal være synlig.

Kjøretøyets eier kan når som helst endre på disse innstillingene selv. For den som ikke ønsker å være synlig som eier kan for eksempel klubbsekretæren formidle kontakt på forespørsel fra andre medlemmer, og på denne måten kan medlemmet selv bestemme om man vil ha kontakt. Hensynet til personvernet er viktig for NVMC, og det er det er det enkelte medlem som selv bestemmer om en vil benytte denne tjenesten.

Etter hvert vil det vise seg hvordan denne etterspurte tjenesten blir mottatt av medlemmene i dette formatet, og klubbens satsing på produktet vil reflektere dette. For den som måtte savne å kunne søke på merke, modell og i fritekst i databasen, så vil slik funksjonalitet bli utviklet etter hvert. Så må det poengteres at 
Gnist er mer enn bare Kjøretøyregisteret, og flere tjenester kan bli utviklet etter hvert.

For å kunne få tilgang til 
Gnist må man:

  • ha en aktiv e-postadresse  - (brukes som brukernavn for pålogging)
  • e-postadressen må være registrert i NVMC`s medlemsregister i Styreweb

Har du ikke fått informasjon på e-post, ta kontakt på post@nvmc.no eller tlf. 416 33 811 og opplys din e-postadresse. Du vil da motta invitasjon på e-post til å skaffe deg Gnist.

 
KLIKK PÅ PLAKATEN TIL HØYRE FOR Å GÅ TIL GNIST!