Her legges inn styremøteprotokollene fra 2024 fortløpende, samt signert protokoll fra Generalforsamlingen som skal avholdes lørdag 9.mars.