IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 05.10.17.

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Den svenske avdelingen av IF, IF AB, har gjennom hele samarbeidsperioden mellom WaterCircles og LMK vært formell forsikringsgiver for samtlige forsikringer i LMK-porteføljen. I 2016 dannet WaterCircles sitt eget forsikringsselskap gjennom et nyopprettet morselskap, WaterCircles ASA. Med dette opphørte selskapets forbindelse til IF.Endringen i selskapet innebærer blant annet at fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet. Overgangen her vil skje trinnvis utover 2018 og er basert på tidspunktet for den enkelte forsikringstakers hovedforfall.

LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som følgelig opphørte etter overnevnte oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor med den nye Samarbeidsavtalen med IF med virkning fra 01.01.2018 valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført.

LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk og hensiktsmessig måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.


Feil på kidnummer for innbetaling av kontigent

onsdag 11. desember kl. 21:02

LMK nytt 8/2019

tirsdag 10. desember kl. 18:38

Nytt fra LMK 7/2019

tirsdag 10. desember kl. 18:29

Generalforsamlingen 2020

søndag 17. november kl. 20:57