Innkalling til generalforsamling 16. mars 2019

Innkalling til generalforsamling 16. mars 2019

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 18.02.19.

Alle som møter på vegne av sin lokalavdeling kan søke om reisetilskudd til generalforsamlingen.

Søknad sendes pr post eller epost post@nvmc.no og skal være besvart før reise bestilles. Frist for
innsending av refusjonssøknad er satt til 1. Mars.


Møtestart settes til kl. 1200
Registrering av fullmakter og delegater starter fra kl 1100.

Saksliste:
1. Møtet settes
2. Oppnevning av møteleder, referent og tellekorps
3. Oppnevning av to personer til å undertegne protokollen
4. Årsberetning (Se vedlegg)
5. Regnskap 2018 og Budsjett 2019
6. Innkomne saker
Ingen innkomne saker
7. Orienteringssaker
a. Årets løp (presenteres av arrangørene)
i. Skogsløpet (arrangør)
ii. Novemberløpet (arrangør)
8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 (se Årsberetningen under Økonomi)
9. Valg i henhold til NVMCs lover
10. Møtet heves.

Det blir lett servering i møtet.


Det blir anledning til å ta opp spørsmål eller saker utenfor dagsorden etter at ordinært årsmøte er
avsluttet.


For å komme til Skotselv: Norsk Motorhistorisk Senter ligger 6 – 7 km fra Hokksund sentrum retning
Skotselv. Veien til senteret er skiltet. Stedet har rikelig med parkering og er markert med navn på
Google maps.

 

Møteinnkalling og årsberetning kan lastes ned som PDF fil nederst på denne siden.


Velkommen!

Feil på kidnummer for innbetaling av kontigent

onsdag 11. desember kl. 21:02

LMK nytt 8/2019

tirsdag 10. desember kl. 18:38

Nytt fra LMK 7/2019

tirsdag 10. desember kl. 18:29

Generalforsamlingen 2020

søndag 17. november kl. 20:57