NVMC på LMK´s strategikonferanse 2018

NVMC på LMK´s strategikonferanse 2018

Publisert av Atle Morsund den 14.01.18. Oppdatert 31.01.18.
LMK arrangerte sin strategikonferanse for 2018 på Gardermoen lørdag 13. januar 2018. Det møtte rundt 90 delegater fra klubber fra hele landet, som er tilsluttet LMK. Fra NCMC møtte styremedlemmene Kjell Gunnar Årnes og Atle Morsund. Konferanse var organisert som en workshop (les= gruppearbeid). Ved oppsummering av på slutten av dagen var det ikke overraskende å se at alle som er en del av det store felleskapet med veterankjøretøy, er ganske samstemt på de utfordringar vi ser for fremtiden, og de oppgaver LMK bør fokusere på for å ivareta våre interesser overfor nasjonale- og internasjonale myndigheter (les= EU). Dette vere seg tilgang til riktig drivstoff, retten til å bruke våre veteraner på offentlig veg m.m. 

For mer utfyllende referat fra konferansen så følg med på LMK´s hjemmeside: www.lmk.no

Feil på kidnummer for innbetaling av kontigent

onsdag 11. desember kl. 21:02

LMK nytt 8/2019

tirsdag 10. desember kl. 18:38

Nytt fra LMK 7/2019

tirsdag 10. desember kl. 18:29

Generalforsamlingen 2020

søndag 17. november kl. 20:57