NVMC´s nye hjemmeside

NVMC´s nye hjemmeside

Publisert av Atle Morsund den 01.05.17. Oppdatert 13.10.17.
Klubben har i en periode jobbet med en ny teknisk løsning for ny hjemmeside. Etter at klubben skiftet leverandør av medlemsregister til Styreweb i 2015 har det åpnet seg en mulighet til å få en integrert løsing for hjemmeside fra samme leverandør. Den nye hjemmesiden har lavere brukerterskel for den som skal jobbe med publisering av stoff, og har forhåpentligvis et mer moderne uttrykk. Sammen med vår offisielle Facebookgruppe for medlemmer vil dette bli klubbens hovedtalerør på Internett.

Dersom det er noe du savner fra den gamle hjemmeside så har vi lagt ned et betydelig arbeid med å sikre klubben historiske informasjon fra den gamle siden for ettertiden. Alt samlet i Styreweb´s integrerte løsing. På den måten håper vi å kunne overlevere klubbens historie på en samordnet måte til de som kommer etter oss som styremedlemmer og medlemmer. Hvor mye, og når, vi vil re-publisere noe at dette stoffet vil vi komme tilbake til.

Styret vil fortsette å ha hjemmeside og Facebook som faste saker på styremøtene fremover for å kunne profilere klubben på best mulig måte.


mandag 21. oktober kl. 21:15

Nytt fra LMK 6/2019

søndag 20. oktober kl. 00:27

Problemer med vår hjemmeside

søndag 20. oktober kl. 00:06

Bilder fra Skogsløpet 2019

onsdag 16. oktober kl. 23:19

Tilbud på overnatting, Lampeland Hotell.

tirsdag 20. august kl. 20:42

Distinguished Gentlemans ride 2019