Follo Rundt

Arrangør: NVMC Follo Jern og Skrot

Sted:
Start blir fra Lillebror mc i Ås kl.11.00

Ansvarlig:

Øyvind Fengås
Tlf. 452 41 006
E-post: follojernogskrot@gmail.com

Detaljer

Dato søndag 10. mai 2020
Kalender Arrangementer