Vestfoldtreffet

Sted: ikkte bestemt . Se annonse i Sidevogna.

Arrangør: Vestfold Motorsykkelveteteraner

Kontaktperson: Stein.H.Jørgensen, tlf.45466337,e-post: steinhhj@gmail.com

Detaljer

Dato lørdag 13. juni 2020
Kalender Arrangementer