Norsk Veteran Motorsykkel Club
Postboks 594, Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 416 33 811
e-post: post@nvmc.no

Bankkonto, drift: 7874.05.56540
Bankkonto, medlemskontingent:  7874.05.56559

Org. nummer: 879 522 072
Vippsnummer: 525540