Kjell - Gunnar Årnes
e-post: kjell.gunnar@faaberg.com
telefon: 476 06 800

Magne Aga (leder)
e-post: magne.aga@lyse.net
telefon: 475 23 258