Magne Aga (leder)

 e-post: magne.aga@lyse.net

 telefon: 475 23 258 


 Bjørn Austad Hvaleby:

 e-post: bjorn.hvaleby@gmail.com

 telefon: 969 02 361

 

 Atle Morsund:

 e-post: atle@morsund.no

 telefon: 408 43 772