Sidevogna nr 2/2021

Sidevogna nr 2/2021

Norsk Veteran Motorsykkel Club har et unikt medlemsblad som kommer ut 6 ganger i året. Her er det mye godt lesestoff relatert til vår hobby. Bladets innhold lages av medlemmene og det produseres profesjonelt med høy standard. Her er en liten smakebit fra utgivelse nr 2 i 2021 som sendes ut ca 20.April. Ønsker du å motta bladet i posten? Gå inn på "bli medlem" her på siden.

Les mer
Oppdatert dato for Generalforsamlingen 2021

Oppdatert dato for Generalforsamlingen 2021

Vi er også i år i en uforutsigbar pandemisituasjon med stadige endringer av nasjonale retningslinjer for smittevern, når det bl.a. gjelder møter og arrangementer. Styret har derfor besluttet at Årsmøtet 2021 gjennomføres i forbindelse med Skogsløpet 2021, helgen 2.-4.juli, nærmere bestemt lørdag 3.juli. Det er som vanlig mulig å søke støtte til reise for en representant fra lokalavdeling og tilsluttet klubb. Vi håper på et representativt oppmøte med forbehold om coronasituasjonen. De nødvendige papirer som agenda, regnskap etc. vil bli lagt ut her på vår hjemmeside og var publisert i Sidevogna nr 1/21.

Les mer
Trondhjemsridtet 1919 er utsatt til 2022

Trondhjemsridtet 1919 er utsatt til 2022

Trondhjemsridtet 2021 er utsatt til 2022! Styret i Trondhjemsridtet 1919 har denne uken med tungt hjerte besluttet å utsette årets løp til neste år. Grunnen er Covid-19 epidemien og følgende av denne i form av reiserestriksjoner og andre smittevern tiltak. Det ser nå ut til at disse tiltakene vil ha mye lenger varighet enn det man kunne håpe på tidligere i år. Usikkerhet om når grensene åpner og på hva slags vilkår gjør det umulig for deltakere bosatt utenfor Norge å planlegge turen.

Les mer
LMK nytt 02/21

LMK nytt 02/21

Historiske kjøretøy – fra hobby til kultur. I forrige nyhetsbrev omtalte vi en rekke av de utfordringene bilismen ser ut til å stå overfor i tiden fremover. Det synes å være en bred politisk enighet om at bruken av diesel- og bensinbiler skal kraftig reduseres og på sikt fases helt ut. Dette fremkommer i nye nasjonal transportplan og siste klimamelding. LMK har i vinter deltatt i flere møter med sentrale politikere og departementer, og det fremstår som om tiltakene ikke nødvendigvis er tiltenkt rettet mot den nasjonale kulturarven vi forvalter – veterankjøretøyene.

Les mer
SKOGSLØPET 2.-4.JULI 2021

SKOGSLØPET 2.-4.JULI 2021

Skogsløpet 2021 arrangeres 2.-4. juli på Sirdal Høyfjellshotell, av NVMC avdeling Sør-Rogland . Gå inn på "Skogsløpet" her på siden for all informasjon. Her er også direkte link til påmelding og fil for nedlasting av påmeldingsskjema. Vi oppdaterer fortløpende informasjon som kommer fra arrangørene. Her kommer Informasjonsskriv nr.1 pr.10.2.21: Sammen med NVMC sentralt har lokalavdelingen NVMC avd. Sør-Rogaland bestemt at vi fortsetter planlegging av årets Skogsløp som normalt. Vi vil følge myndighetenes anbefaling/pålegg om Covid-19 tiltak. 16.05.21 vil vi ta en ny vurdering om gjennomføring av Skogsløpet 2021 eller om det skal kanselleres. Påmelding for Skogsløpet åpner 20.02.21 via link på klubbens hjemmeside eller ved innsending av påmeldingsskjema i SideVogna nr. 1-2021. Bekreftet påmelding sendes til den enkelte pr. e-post sammen med betalingsinformasjon. Vi har en avtale med hotellet om full refusjon av innbetalt beløp ved avbestilling/avlysing innen 31. mai 2021. Basert på dette vil vi anbefale om fortløpende påmelding slik at vi får fordelt hotellrom og en oversikt over antall deltakere. For deltakerne så vil innbetalt beløp bli tilbakeført hvis arrangøren må kansellere Skogsløpet 2021.

Les mer