Her legges inn styremøteprotokollene fra 2023 fortløpende, samt signert protokoll fra Generalforsamlingen.