Norsk Veteran Motorsykkel Club ble stiftet 16. februar 1974, på Motorsenteret - Hvervenbukta utenfor Oslo. Men allerede høsten 1973 ble et interimsstyre med Per Erik Ørfeldt Olsen som formann oppnevnt.

Foranledningen til denne klubbstiftelsen var en stadig økende interesse for de gamle tohjulingene. Norsk Veteranvogn Klubb var den gang den dominerende klubben for venteranerkjøretøyer i Norge. Både i Sverige og Danmark hadde de allerede startet opp med egne klubber for gamle motorsykler.


Nyheten om at en veteranmotorsykkelklubb var stiftet spredte seg snart til de øvrige landsdelene, og blant de tidligste medlemmene finner vi også folk langt utenfor østlandsområdet. Tilstrømningen av medlemmer var større enn det man først hadde antatt. Medlemsbladet "Sidevogna" var de første årene noen tynne Xerox-kopier.

Først i desember 1978 kom bladet i Offsettrykk, en revolusjon særlig med hensyn til bildekvalitet. De siste årene har "Sidevogna" fått hjelp av moderne datateknologi og ekspertise på det layoutmessige og framstår som et av de beste klubb-bladene i Norge.

"Skogsløpet" ble NVMCs hovedarrangement, og løpet flyttes fremdeles til forskjellige deler av landet, slik tanken var den gang.
Fra å være en klubb sentrert om østlandsområdet har utviklingen gått i retning av flere og flere lokalavdelinger. Disse tar i stor grad hånd om det enkelte medlem ute i distriktene.

NVMC har i 2017 29 l
okalavdelinger rundt om i landet, samt 5 tilsluttede klubber.

Medlemsbladet 
Sidevogna kommer ut 6 ganger i året og er et meget attraktivt klubblad på ca. 60 sider, det blir ikke solgt i kiosker. Kun som medlem får du dette bladet rett hjem i posten.

Noe av det viktigste NVMC kan tilby sine medlemmer er foruten sidevogna informasjon om løp og treff.

Klubbens hovedtreff 
Skogsløpet arrangeres hvert år på forskjellige steder i landet. Det er lokalavdelingene som står for dette løpet, hvor ofte 150 sykler deltar.

En tilsluttet klubb, Trondhjemsridtet 1919, arrangerer i tråd med Norsk Motorcykleklubs storløp fra 1919 Trondhjemsridtet med internasjonal deltagelse.
 
Vi har også en meget god forsikring gjennom Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøy LMK For noen hundre kroner får du din motorsykkel fullforsikret, skulle deler bli borte under restaurering eller sykkelen stoppe på treff, dekker LMK forsikringen dette.


Første innkalling til konstituerende generalforsamling