NVMCs medlemmer er spredt geografisk ut over hele landet. I mange byer og regioner har medlemmene formet lokalavdelinger. Disse avdelingene drives på forskjellige vis. Noen er godt organisert, med eget styre og regnskapsførsel, andre kommer bare sammen til en kopp kaffe og kanskje en kjøretur i ny og ne.

Felles for dem alle er at de tar hånd om interessen for hobbyen på lokal basis. Et oppmøte på lokalavdelingsmøtet kan gi nye impulser og verdifulle kontakter i et restaureringsarbeid. Møtene annonseres i Sidevogna eller man kan henvende seg til kontaktpersonen for avdelingen.

Noen avdeling har også egen nettside med oversikt over aktiviteter.


NVMC Avd. Arendal

Avdelingen har for øyeblikket ingen kontaktperson.

NVMC Avd. Elverum og Våler
Svein Erik Lilleeng
Sørskogbygdvegen 1080 
2412 SØRSKOGBYGDA
994 04 100
lilleeng@bbnett.no

NVMC Avd. Finnmark
Ingeir Kristiansen
Bekkeveien 11
9910 BJØRNEVATN
481 15 798
ingeirkristiansen11@hotmail.com

NVMC Avd. Follo Jern og Skrot
Øivind Fengås
Sira Sigurds gate 3
1809 ASKIM
follojernogskrot@gmail.com
Nettside: http://follojernskrot.blogspot.no/

NVMC Avd. Fosen
Robin J. Ramsø
7100 Rissa
920 60 875
robin.j.ramso@gmail.com

NVMC Avd. Gjøvik og Omegn
Svein Arne Dalby
Lønnbergveien 22 B
2833 Raufoss  
958 21 226
sadalby@online.no
Nettside: http://nvmc-gjovik.123hjemmeside.no/225813428

NVMC Avd. Haugaland
Avdelingen har for øyeblikket ingen kontaktperson

NVMC Avd. Harstad
Arnt Johan Pedersen
Liaveien 38 
9402 HARSTAD
913 06 331
ajpede@frisurf.no

NVMC Avd. Kongsberg
Gunnar Tveten
Lurdalsveien 435
3614 KONGSBERG
95034820
gunnar.tveten@outlook.com


NVMC Avd. Lofoten
Bjørkelia 8
8372 GRAVDAL
76 08 28 68
stiei-sa@online.no

NVMC Avd. Motorsport
Jan Norsted
Storgata 28
1531 MOSS
917 26 531
motorjannor@gmail.com

NVMC Avd. Narvik / Victoriahavn
Jørn Bergvill
Blomvikveien 16 B
8516 NARVIK
91676941
jbergvil@online.no


NVMC Avd. Nedre Glommen
Hans Øyvind Borgen
Høysandtoppen 6
1747 SKJEBERG
91363690
ha-borge@online.no

NVMC Avd. Nikkel og Karbid
Bjørn Austad Hvaleby
Hvalebygutua 7
2750 GRAN
969 02 361
bhvaleby@online.no

NVMC Avd. Nordmøre
avdelingen har for øyeblikket 
ingen kontaktperson.


NVMC Avd. Orkla
Arnt Grø
Brubakken 15
7334 STORÅS
950 73 766
edvingro@online.no

NVMC Avd. Oslo
Kim Jarre
Nordåssløyfa 27 C
1257 OSLO
930 71 450
kim.jarre@gmail.com
Nettside: http://nvmc-oslo.blogspot.no/

NVMC Avd. Rana Veteran MC Club
Gerd Helen Eliassen
Svenskveien 463
8610 MO I RANA
975 97 344
gerd.eliassen@hotmail.com


NVMC Avd. Rauma
Frank Robert Solheim
6387 VÅGSTRANDA
481 13 181
frank@romsdalbygg.no 


NVMC Avd. Romsdalshalvøya
Bjørn Tore Røshol
Sørsidevegen 571
6445 MALMEFJORDEN
907 29 577
btroshol@gmail.com


NVMC Avd. Røros
Rolf Ophus
Henrik Grønns vei 13
7374 RØROS
72 41 22 93
rolf-ophus@roros.net

NVMC Avd. Senjen Stift
Dag Magne Hellemo
Grasmyrbotn
9303 SILSAND
45601374
dag.magnum@gmail.com


NVMC Avd. Stjørdal Veteran MC Club
Charlotte Erstad
Malvikvegen 1001
7550 HOMMELVIK
911 02 149
77erstad@gmail.com
svmc.stjordal@gmail.com
Nettside: http://svmc.no

NVMC Avd. Sunnhordland
Øystein Sørli
Postboks 215
5402 STORD
930 11 571
os@soerli.no

NVMC Avd. Sunnmøre
Bernhard Øyangen
Lingehaugane 1
6006 ÅLESUND
900 66 094
bernhard@oyangen.no

NVMC Avd. Sør Rogaland
Kontakt: Magne Aga
47523258
magne.aga@lyse.net
Nettside: http://nvmc-rogaland.no/

NVMC Avd. Trondheim

Lars Digre
Sandbakkveien 66
7072 HEIMDAL
72 88 80 35 / 73 58 49 56
ladigr@online.no
Nettside: http://www.nvmc-trondheim.com

 

NVMC Avd. Rakkestad/Degernes
Kjell Svervemoen
Førrisdalveien 418
1892 DEGERNES
48035377
bodil.svervemoen@hotmail.com