Forespørsel fra Norsk kjøretøyhistorisk museum

Publisert av Merethe Larsen den 02.05.23.

 

På Norsk kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer skal vi bytte ut
deler av utstillingen og i den forbindelse søker vi en europeisk
motorsykkel fra 1950/1960-tallet. Vi ønsker å låne den for en periode
på 5 år. Sykkelen må ha norsk historie fra den var ny (eller
tilnærmet ny), og helst urestaurert. Vi har en Triumph fra 1930-tallet
så helst et annet merke enn Triumph denne gang.  Er det noen av deres
medlemmer som har en sykkel for mye, og kunne tenke seg å låne den ut,
så hadde det vært veldig hyggelig.


Ta kontakt med undertegnede.


Med hilsen
Åsmund Johannes Sletten


Statens vegvesen, Transport og samfunn
Norsk vegmuseum, Norsk vegmuseum fagavdeling
Besøksadresse: Hunderfossveien 757, Fåberg
Mobil: +47 91773899 epost: aasmund.sletten@vegvesen.no
www.vegvesen.no [1] epost: firmapost@vegvesen.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til Norsk kjøretøyhistorisk museum:

https://vegmuseum.no/norsk-kjoret%C3%B8yhistorisk-museum