NVMC får ny klubbsekretær

Publisert av Merethe Larsen den 27.04.19.


Etter 51/2 år som klubbsekretær i NVMC gir Bjørn Halvorsen seg. Jobben som klubbsekretær har etter hvert utviklet seg til å bli svært variert, og klubben vil heretter dele oppgavene i to: Sekretariat og Materialforvaltning. 
Alle adresser for elektronisk og fysisk post samt telefonnummer vil inntil videre være som i dag, og henvendelser til klubben rettes fortsatt til klubbsekretæren, fortrinnsvis på epost.
Ny klubbsekretær fra 1. mai er Ingrid D. Hop (post@nvmc.no) og materialforvalter er  Gunnar Hop (gunnar@nvmc.no). 
Klubbens lager med arkiv, varer og presentasjonsmateriell vil bli gjennomgått og arealbehovet vil i den forbindelse bli redusert. Deretter vil lageret bli flyttet til Drammen Motorhistoriske klubb’s lokaler på Burud. Denne prosessen vil ta litt tid, og det vil derfor bare unntaksvis kunne bestilles varer fra lageret i perioden frem til 1. august 2019. Velkomstpakker til nye medlemmer vil bli sendt ut som vanlig.
Slike overgangsprosesser medfører alltid litt uforutsette problemer. Vi håper og tror at disse skal bli små, men ber likevel om forståelse for at det kan oppstå noen driftsforstyrrelser iblant gjennom sommeren.