Opphør av samarbeidet med WaterCircles

Publisert av Bjørn Aarøe Halvorsen den 07.06.17.

LMK mottar en del henvendelser knyttet til at samarbeidet med WaterCircles formelt er sagt opp. Det er fremdeles ikke avklart et tidspunkt for når samarbeidet faktisk opphører, men det vil forhåpentligvis snart foreligge en avklaring knyttet til dette forholdet også. Dette innebærer derfor at situasjonen p.t. er uforandret, og det må derfor presiseres at all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring fremdeles skjer gjennom WaterCircles.

LMK har derfor følgelig heller ingen avklaringer knyttet til en mulig ny samarbeidspartner, og informasjon rundt disse forholdene vil foreligge når nødvendige avklaringer har funnet sted. LMK forsøker å finne en omforent løsning med WaterCircles Forsikring rundt tidspunktet for opphør av samarbeidet.

Landsmøtet har gitt LMK v/Styret vide fullmakter til å avklare denne saken, og det tilstrebes derfor å finne gode løsninger for våre medlemmer. LMK-forsikringen vil uansett bli videreført gjennom et annet selskap, fortsatt ment å være en av markedets aller beste forsikringer for veterankjøretøy.

Har du en LMK-forsikring og har noen spørsmal rundt dette? Ta kontakt med LMK på post@lmk.no eller ring 22 41 39 00 eventuelt generalsekretær Stein Christian Husby på mobil 465 08 165.