Oppklaring rundt de nye regler for omregistrering.

Publisert av Merethe Larsen den 03.06.19.
Regelendringen gjelder innlevering av eierskiftemelding, hvor det nå kreves at partene som hovedregel må legitimere seg i forbindelse med eierskiftet. Dette er for å sikre at det er rett eier og rett kjøper som er part i eierskiftet. Dette kan gjøres i en av Statens vegvesens digitale løsninger, eller på trafikkstasjon. Dette utgjør en forskjell fra tidligere, da vi ikke krevde legitimering i forbindelse med eierskifte. 

Det finnes imidlertid unntak fra hovedregelen om legitimering. Dersom tidligere eier (eller arvinger) ikke er kjent, kan det som sagt søkes om å gjøre unntak fra hovedregelen i § 2-27 om krav om signatur og legitimering dersom «særlig tungtveiende grunner» tilsier det etter bruksforskriften § 2-28. Dersom Regionvegkontorets saksbehandler etter søknad finner det tilfredsstillende dokumentert at den nye eieren eier kjøretøyet, kan kjøretøyet etterregistreres på ny eier, uten at partene har legitimert seg i henhold til bruksforskriften § 2-28. I så tilfelle må alle dokumenter tilhørende kjøretøyet og dets registreringsforhold legges ved.

For kjøretøy der eierforholdene ikke har blitt registret elektronisk i motorvognregisteret tidligere, må eierforholdene etterregistreres (dersom kjøretøyet har vært registrert før) for at kjøretøyet skal registreres på ny eier. Dette gjøres ved at kjøretøyet må fremstilles for ID-kontroll eller teknisk kontroll før kjøretøyet etterregistreres i motorvognregisteret. Dersom det er usikkerhet rundt hvorvidt kjøretøyet har vært registrert i Norge tidligere, foretar vegmyndighetene et søk i understellsregisteret. Hvis kjøretøyet ikke finnes i understellsregisteret må eieren dokumentere på annet vis at kjøretøyet har vært registrert i Norge, med bilder, dokumenter eller annet som viser at kjøretøyet tidligere har blitt tildelt et norsk kjennemerke.

Kjøretøyet kan deretter etterregistreres på gammel eier, og det kan foretas eierskifte til ny eier ved søknad etter bruksforskriften § 2-28.

Det er med andre ord hovedregelen om legitimasjonsplikt som er en endring fra tidligere. Men som forklart ovenfor kan det søkes om å gjøre unntak fra kravene i § 2-27 etter § 2-28. Fremgangsmåte og dokumentasjonskrav er tilnærmet det samme som tidligere ved registrering av gamle kjøretøy, og vil derfor ikke utgjøre stor praktisk forskjell i slike tilfeller som du nevner. 

Kommentar fra NVMC: 
I forbindelse med de nye reglene for omregistrering, som krever legitimasjon av både selger og kjøper, og skal foregå elektronisk, så er det fremkommet en del bekymring for hvordan dette påvirker muligheten for å få registrert prosjekter hvor selger er død og hvor kjøretøyet ikke har vært registrert på svært lenge. Som det fremgår av svaret NVMC har fått fra Statens Vegvesen så er reglene i praksis ikke endret for sånne prosjekter. Kravet til identitetskontroll av selve kjøretøyet er som før, det samme er muligheten for unntak fra kravet om legitimasjon av selger og muligheten for å få registrert sykkel som mangler papirer. «Slike tilfeller som du nevner» i teksten henviser til nettopp slike tilfeller, som NVMC trakk opp og beskrev som eksempler for etaten for å få en avklaring. Alarmen vedrørende dette ser dermed ut til å kunne dempes betraktelig - så får vi etterhvert se hvordan det virker i praksis. Men hvis den lokale trafikkstasjonen mangler kompetanse så har vi ihvertfall en uttalelse fra SVV å støtte oss på.