Trondhjemsridtet 1919 er utsatt til 2022

Trondhjemsridtet 1919 er utsatt til 2022

Publisert av Merethe Larsen den 01.03.21. Oppdatert 07.04.21.
Trondhjemsridtet har tradisjonelt hatt
stor deltakelse fra utlandet og ved evt. gjennomføring i 2021 ville antallet deltakere
antakelig falle under det som behøves for å kunne gjennomføre ”ridtet” på en økonomisk og
kvalitetsmessig god måte.
Styret utsetter derfor årets planlagte løp til pinsen i 2022; de nye datoene er 4. – 7. juni
2022. Vi planlegger å gjennomføre løpet etter samme rute og tidsplan som planlagt for årets
løp. Siden pinsen inntreffer hele to uker senere enn i 2021 får vi antakeligvis varmere vær og
bedre forhold på noen utsatte veier som en bonus.
De deltakere som evt. har innbetalt startkontingent vil få denne refundert omgående. Alle
deltakere til årets utsatte løp vil være sikret deltakelse ved løpet i 2022 og vil bli kontaktet i
god tid på forhånd og gitt mulighet til fornye sin påmelding.
Styret i Trondhjemsridtet 1919 ønsker alle påmeldte deltakere en riktig god sommersesong
på 2 hjul. Husk at å kjøre motorsykkel er noe av det tryggeste man kan gjøre mht. Covid-19
og ivaretar alle krav om sosial distansering på en utmerket måte!

Med vennlig hilsen
Styret i Trondhjemsridtet 1919