Vel gjennomført Generalforsamling

Vel gjennomført Generalforsamling

Publisert av Merethe Larsen den 27.11.22. Oppdatert 02.05.23.

NVMC avholdte sin Generalforsamling lørdag 12.mars på Rogaland Bilmuseum på Klepp stasjon. Her var det godt oppmøte med 25 deltakere som representerte flere av NVMC sine lokalavdelinger, samt NVMC styret. 

Møtet ble gjennomgått med vanlige årsmøtesaker, samt en diskusjon rundt hva det er ønskelig at NVMC skulle satse på videre. Flere informerte om løp for sesongen bl.a. NVMC sitt hovedløp Skogsløpet som i år arrangeres av NVMC avd.Sunnmøre, presentert av Torgeir Vatnehol.  Og  Trondhjemsridtet 2024 ble presentert av Bjørn Austad Hvaleby. Det ble også tid til museumsbesøk  før møtet, og en riktig så trivelig felles middag på kvelden. Styret takker NVMC avd.Sør-Rogaland ved Kjetil Fuhr for hjelpen med gjennomføringen av årets Generalforsamling.