Vel gjennomført generalforsamling

Vel gjennomført generalforsamling

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 12.03.18.


Torbjørn Vik takket Atle Morsund for innsatsen som styremedlem og webmaster. Atle ble overrakt NVMC plaketten.Signert protokoll vil bli lagt ut på disse nettsidene straks den er tilgjengelig, og oppdatert kontaktinformasjon kommer i løpet av kort tid.

Valg
Atle Morsund takker av i styret etter 4 år og blir erstattet av Frode Eggestad som tidligere har vært varamedlem.
Arve Rye kommer inn som nytt varamedlem.


Leder:               Torbjørn Vik (gjenvalg for 1 år)

Nestleder:        Gunnar Hop (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:  Frode Eggestad (velges for 2 år)

Styremedlem:  Stig Bjørvik (ikke på valg)       

Styremedlem:  Kjell Gunnar Årnes (ikke på valg)

 

Vara:                 Øyvind Fengås (gjenvalg for 2 år)

Vara:                 Arve Rye (velges for 1 år)

 

Valgkomite:     Merethe Larsen, leder (gjenvalg for 1 år)

                         Arve Hoel (ikke på valg, år 3 av 3)

                         Magne Aga (ikke på valg, år 2 av 3)


Til neste års valg ber vi om at lokalavdelingene sender inn forslag til om styremedlemmer til valgkomiteen.