Treffet Vårt

Arrangør: NVMC Romsdalshalvøya

Ansvarlig:
Bjørn Tore Røshol
Tlf. 907 29 577
E-post: btroshol@gmail.com

Detaljer

Dato lørdag 07. august 2021
søndag 08. august 2021
Kalender Arrangementer