Follo Rundt (Avlyst)

Follo Rundt

Start blir fra Lillebror mc i Ås kl 11.00

Arrangør:NVMC Follo Jern og Skrot

Kontakt: Øyvind Fengås

tlf.45241006

Epost: follojernogskrot@gmail.com

Detaljer

Dato søndag 09. mai 2021
Kalender Arrangementer