Oppdatering av løp og treff i treffkalenderen

Oppdatering av løp og treff i treffkalenderen

Det er desverre flere løp og treff som også i år må avlyses pga.den pågående Corvid-19 pandemien. Vi vil gjøre vårt med å videreformidle hvilke løp og treff dette gjelder og viloppdatere treffkalenderen ,her på siden, fortløpende ettersom vi får informasjon fra arrangørklubbene. Se oversikten i listen eller i kalenderen.

Les mer
SKOGSLØPET 2.-4.JULI 2021

SKOGSLØPET 2.-4.JULI 2021

Status pr.28.4.21: Skogsløpet 2021 arrangeres 2.-4. juli på Sirdal Høyfjellshotell, av NVMC avdeling Sør-Rogland . Det er pr i dag registrert 39 påmeldte. Listen med påmeldte ligger vedlagt lenger ned her. Betalingsinformasjon vil bli sendt ut utimo mai etter at beslutningen er tatt om løpet skal gjennomføres. Lokalavdelingen er fremdeles positivt innstillt på å arrangere årets løp, men det hele vil være avhengig av de nasjonale- og lokale retningslinjer i forbindelse med Corvid-19 som til den tid vil være gjedende. Nye nasjonale retningslinjer er ventet i slutten av uke 18, og forhåpentligvis vil Sirdal kommune publisere sine oppdaterte retningslinjer i begynnelsen av uke 19. Klubben vil på dette grunnlaget fatte en endelig beslutning om løpet kan gjennomføres eller ikke. Se under"Skogsløpet" her på siden. Der ligger all info om løpet og påmelding. Direktelink til invitasjonen kan dere også finne lenger ned her. .

Les mer
Sidevogna nr 2/2021

Sidevogna nr 2/2021

Norsk Veteran Motorsykkel Club har et unikt medlemsblad som kommer ut 6 ganger i året. Her er det mye godt lesestoff relatert til vår hobby. Bladets innhold lages av medlemmene og det produseres profesjonelt med høy standard. Her er en liten smakebit fra utgivelse nr 2 i 2021 som sendes ut ca 20.April. Ønsker du å motta bladet i posten? Gå inn på "bli medlem" her på siden.

Les mer
Oppdatert dato for Generalforsamlingen 2021

Oppdatert dato for Generalforsamlingen 2021

Vi er også i år i en uforutsigbar pandemisituasjon med stadige endringer av nasjonale retningslinjer for smittevern, når det bl.a. gjelder møter og arrangementer. Styret har derfor besluttet at Årsmøtet 2021 gjennomføres i forbindelse med Skogsløpet 2021, helgen 2.-4.juli, nærmere bestemt lørdag 3.juli. Det er som vanlig mulig å søke støtte til reise for en representant fra lokalavdeling og tilsluttet klubb. Vi håper på et representativt oppmøte med forbehold om coronasituasjonen. De nødvendige papirer som agenda, regnskap etc. vil bli lagt ut her på vår hjemmeside og var publisert i Sidevogna nr 1/21.

Les mer
LMK nytt 03/21

LMK nytt 03/21

Tilbudet til LMK-klubbene styrkes – nytt samarbeid med Norsk Motor Veteran. Det skal lønne seg å være en del av fellesskapet i LMK. Vi teller nå 150 klubber – det høyeste antallet noensinne. Med en medlemsmasse på om lag 50.000 blir fellesskapet LMK en av de største aktørene innenfor vårt virkeområde. Gjennom formalisert samarbeid og tilslutning med andre organisasjoner som AMCAR, FIVA, Frivillighet Norge og Norges Kulturvenforbund styrker vi dette ytterligere. Vi skal være en samfunnsaktør og et talerør for å legge til rette for gode rammebetingelser for alle som eier og ønsker fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy i Norge. En allmenn aksept for at vår virksomhet er en viktig del av norsk kulturhistorie har vært en lang vei å gå. Derimot synes ting nå å virkelig løsne, og det har funnet sted en rekke hendelser i det offentlige Norge som bekrefter dette. Nytt nasjonalt kjøretøymuseum og tildeling av prosjektstøtte fra Kulturminnefondet, kan særlig trekkes frem.

Les mer